Historia OSP

Organizacja straży pożarnych na terenie Województwa Krakowskiego a ściśle mówiąc na terenie obecnej Małopolski, datuje się bezpośrednio po powstaniu styczniowym w 1863 roku.
Ochotnicze Straże Pożarne powstawały w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej
Kraju, ale również z zadaniem utrzymania i budzenia ducha narodowego po niedawnej bolesnej przeszłości.Rok 1865 r. stanowi pierwszy etap w pracy organizacyjnej straży pożarnych na terenie województwa krakowskiego, powstały bowiem ochotnicze straże pożarne w Krakowie
i Tarnowie ,a zaraz w następnych latach w Wadowicach (1867), Bochni (1869), Żywcu (1871) Chrzanowie Gorlicach, Wieliczce, Okocimiu (1872). Coraz więcej tworzyło się straży pożarnych. Działacze strażaccy postanowili powiązać je w jedną myśl organizacyjną. W roku 1872 w Wieliczce odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne. Na zebraniu tym uchwalono utworzyć Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz opracować jego statut. Niestety jak to w życiu bywa działacze krakowscy trochę się ociągali. Inicjatywę przejęli więc Lwowiacy.Opracowali statut i regulamin Związku. Przedłożyli tą dokumentację do zatwierdzenia władzom państwowym. I tak utworzył się w roku 1875 Krajowy Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. 

Rozkwit tego Związku przypadł na lata 1886 - 1913. I -sza Wojna Światowa pozostawiła ruiny tej potężnej organizacji , samopomocy obywatelskiej. Po opuszczeniu terenu byłej Kongresówki przez Rosjan, wielu działaczy istniejącego Związku postanowiło zrzeszyć i spoić straże pożarne Królestwa Kongresowego i utworzyć w Warszawie "Związek Floriański". Odbyło się to kosztem Małopolski. Odległość Lwowa spowodowało dalszy brak opieki nad strażami województwa krakowskiego. Zrodziła się myśl utworzenia filii Krajowego Związku w Krakowie. Propagatorem tej
inicjatywy, był Druh Jan Kuc - naczelnik OSP z Bochni. Również na terenie byłych trzech zaborów dojrzała myśl połączenia się całej organizacji w jedną potężną ogólnopolską korporację
i tak powstał w roku 1921 na Zjeździe w Warszawie Główny Związek Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie.

Jedną z wytycznych linii Głównego Związku Straży Pożarnych RP było zacieśnienie stosunków pomiędzy byłymi zaborami , zatarcie różnic i przewag liczebnych.

Wtedy została wysunięta kwestia podziału terytorialnego Związków b. dzielnic na Związki Wojewódzkie przystosowane do podziału administracyjnego państwa.

Ta linia pokrywała się z dążeniami delegatów zachodniej Małopolski i zadecydowała o utworzeniu samodzielnego Związku Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego z siedzibą w Krakowie w myśl poleceń Rady Naczelnej Związku, nie zrywając kontaktu z dawną Macierzą - Krajowym Związkiem przekształconym w myśl decyzji Głównego Związku na Małopolski Związek obejmujący woj. lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie.

W dniu 9 września 1923 r. odbył się w Krakowie w sali Rady Magistratu Krakowskiego, Wojewódzki Zjazd Straży Pożarnych na który stawiło się 1500 delegatów
Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych.

Powstał Związek Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego . Prezesem Związku został inż. Karol Rolle - V-ce Prezydent Miasta Krakowa, zastępcami Jan Kuc - nauczyciel , naczelnik OSP
z Bochni i Jan Obidowicz - naczelnik zawodowej straży pożarnej Miasta Krakowa , sekretarzem Stanisław Bednarowski - dyrektor Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, skarbnikiem - Michał Piwowarczyk - naczelnik ochotniczej straży pożarnej w Krakowie. Inspektorem Związku został wybrany Andrzej Nazimek - naczelnik OSP w Wieliczce

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.